Opatření pro utkání s DUKLOU

V neděli na našem stadionu přivítáme Duklu Praha. Utkání se stále hrají za zpřísněného režimu a musí se řídit platným manuálem. Přestože se pozvolně opatření s COVID-19 uvolňují, pro fotbal a veškeré hromadné akce nadále platí přísná pravidla která je nutná dodržovat.

PROSÍME VŠECHNY NAŠE FANOUŠKU O DODRŽOVÁNÍ !!!

Připomínáme, že pro víkendová utkání platí nadále tento režim popsaný v aktuálně platném Protokolu opatření:

  • Využití sedadel – diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo – tedy každá druhá řada musí zůstat zcela neobsazená a mezi diváky musí být vždy jedno volné sedadlo
  • V případě, že není na stadionu možné zachovat odstup mezi osobami minimálně 1,5 m, pak je povinností nosit roušky.

 

Předprodej vstupenek na nedělní utkání bude probíhat obdobným způsoben jako v předchozích domácích zápasech.

Výměna za “permici”  a prodej bude probíhat v kanceláři sekretariátu v úterý , čtvrtek, pátek a sobotu vždy od 13:30 do 16:00 a v sobotu také v dopoledních hodinách.

Pokud nebude dostupná kapacita ve výše uvedené dny vyčerpána , bude probíhat také prodej před samotným utkáním. Pakliže k tomuto dojde nelze již  zaručit bezplatnou výměnu majitelům “permic”. Ti pro svoji jistotu vstupenky musí využít výše uvedené dny předprodeje. Těsně před samotným utkáním již na ně nemusí vstupenka zůstat

 

https://drive.google.com/file/d/1mcCReGyj2EgYLcIU1es10AeeBdQgLvv6/view?usp=sharing