Hurá na fotbal !!!! Alespoň někdo

Omezené množství fanoušků může nově na fotbal. Manuál LFA stanovuje podmínky pro konání utkání F:NL , na základě jeho znění klub může za přesně stanovených podmínek vpustit na zápas dlouhodobé partnery, mezi které se počítají i majitelé permanentek – volných vstupů.  Do celkové povolené kapacity 10 procent se počítají přítomní novináři, fotografové, pořadatelé,  VIP hosté a všichni pracovníci potřební  k zajištění utkání. Dostupná kapacita je tak značně omezena a k dispozici bude pouze několik desítek vstupenek.  Majitelé permanentek – volných vstupů , kteří budou mít zájem utkání za přísných podmínek shlédnout si musí přijít v PONDĚLÍ  3.5. VYMĚNIT SVOJI PERMANENTKU – VOLNÝ VSTUP  ZA SPECIÁLNÍ VSTUP PLATNÝ K UTKÁNÍ S HRADCEM KRÁLOVÉ  a současně věřit, že se vlezou do omezené kapacity.

KAPACITA JE ZNAČNĚ OMEZENA  A PO VYČERPÁNÍ LIMITU V ŘÁDECH NĚKOLIKA DESÍTEK MÍST BUDE VÝMĚNA UKONČENA !!!!!!

Výměna bude probíhat v pondělí 3.5.  v době od 11:00 do 17:00 na stadionu za Místním nádražím. 

Diváci dále musejí u vstupu na utkání vyplnit  vstupní formulář, podstoupit měření teploty a současně se prokázat:

• negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin

•NEBO negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin – ověřen laboratoří –

• NEBO certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

• NEBO dokladem (lékařskou zprávou) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

V den utkání bude pro majitele speciálních vstupenek pro zápas s Hradcem Králové  před stadionem zajištěna možnost se otestovat a splnit tak při negativním výsledku    jednu z podmínek ( možnost se otestovat před utkáním bude v době od 14:00 do 16:30 )

Na tribunách musejí fanoušci sedět v rozestupech ob jednu řadu a ob jedno sedadlo  a po celou dobu musejí mít ústa a nos zakrytý respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

NA UTKÁNÍ BUDE UMOŽNĚN VSTUP POUZE PŘI DODRŽENÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK ( negativní test, vstupní formulář, měření teploty,  speciální vstupenka)