Rekonstrukce areálu Za olympijskou ulicí

V areálu Za olympijskou ulicí, který slouží primárně mládežnickým výběrům k tréninkům a zápasům dochází v současné době k dalšímu zvelebování a budování. V minulých dnech zde byla dokončena přestavba jednoho z přírodních trávníků na hřiště s umělým povrchem, jehož součástí je také nové osvětlení. Současně byla přistavěna dvojice šaten a sociální zařízení. Celá akce měla být dokončena již v loňském roce, bohužel i na této stavbě se projevila pandemie COVID a došlo tak k určitému prodlení.

Rekonstrukci fotbalového areálu bylo možné realizovat díky finanční podpoře ze strany Statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.