114_20240419_141357.png
115_20240419_141901.png
346_20230910_134631.png

Corrency

Ještě týden můžete uhradit klubové přípěvky formou correntů.

Fotbalový klub 1.SK Prostějov se zaregistroval mezi příjemce correntů v projektu Statutárního města Prostějov na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí.

V podzimní části sezóny 2023-2024 je možné až 50% příspěvků uhradit formou correntů. Pro účast v programu Corrency je nutné splnit podmínky:

- registrace do projektu na adrese: https://prostejov.corrency.cz/deti/

- trvalé bydliště na území města Prostějova

- věk dítěte do 15 let


Pro uplatnění Vašich correntů na úhradu klubových příspěvků zašlete na sekretariát klubu mailovou zprávu:

Adresa :sekretariat@1skprostejov.cz
Předmět :Corrency
Text zprávy :Jméno, příjmení, rok narození dítěte
Kód corrency nebo číslo občanského průkazu
Částka, kterou chcete uhradit pomocí correntů

Do druhého dne Vám dojde z klubového sekretariátu potvrzení o přijetí platby Vašimi correnty.

Více o klubových příspěvcích naleznete zde.